Monday, December 29, 2014

Solutions: Overcoming Stockholm Syndrome


Published on Sep 20, 2013
SHOW NOTES AND MP3: http://www.corbettreport.com/?p=8033

In the 1970s, a strange psychological phenomenon was identified: in traumatic abduction situations, a certain percentage of the population is prone to falling in love with their abductors. But if we are living in a societal prison of the mind, then are there those who have fallen in love with their mental jailers? Find out more about societal Stockholm syndrome in this week's edition of The Corbett Report.

Työllistämisen perussanasto / Viekö orja työsi vuonna 2015?

http://sakutimonen.com/2014/12/tyollistamisen-perussanasto/


Kertauksen vuoksi selitän muutamia keskusteluissa käytettyjä tavallisimpia termejä:
Työ voidaan määritellä työsopimuslain 1 §:n perusteella. Sen mukaan työ on sellaista toimintaa, jota tehdään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Ratkaisevan tärkeää on palkka tai muu vastike. Jos sitä ei ole, niin kyse ei ole työstä.
Kunnan työllistämisvelvoite ei tarkoita velvoitetta tarjota palkkatyötä tai edes palkkatuettua työtä. Se tarkoittaa palkatonta työtä työkokeiluna tai kuntouttavana työtoimintana. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva muutos kunnan osuudesta työmarkkintukeen tulee lisäämään tätä palkatonta työtä. Esimerkiksi Juuka joutuu maksamaan ensi vuonna osuutta työmarkkinatuesta 46 661 euroa kuukaudessa nykyisen 31 320 euron sijaan.
Sakkomaksu on juuri tämä kunnan osuus työmarkkinatuesta. Se ei ole virallinen termi, mutta sitä käytetään yleisesti sen dramaattisuuden takia. Kunta saadaan kuulostamaan rikolliselta, jos se ei täytä työllistämisvelvoitettaan eli ei käytä palkatonta työvoimaa. Kun kunta täyttää työllistämisvelvoitteensa, niin se vapautuu tästä maksusta.
Työharjoittelua ja työelämävalmennusta ei ole ollut olemassakaan 1.1.2013 lähtien. Ne yhdistyivät silloin työkokeiluksi, joka on samalla tavalla velvoittavaa sosiaalipalvelua kuin kuntouttava työtoimintakin. Palkkaa ei makseta. Tähän ei pidä sekoittaa monien eri alojen opintoihin kuuluvaa työharjoittelua, joka on ihan eri asia.
Kuntouttava työtoiminta on palkatonta työtä, johon määrätään pelkästään työttömyyden keston perusteella. Nimestään huolimatta sillä ei ole mitään tekemistä varsinaisen kuntouttamisen kanssa, koska laista puuttuvat kaikki kuntoutukseen liittyvät määräykset. Palkattoman työn teettämisen katsotaan riittävän syrjäytymisen ehkäisemiseen ja parantamiseen.
Palkkatuettu työ on ihan oikeaa työtä. Siinä tehdään työsopimus ja maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Se on työnantajalle edullista, koska valtio maksaa osan palkkauskustannuksista.
Kuntoutustuki ei liity työllistämiskeskusteluun millään tavalla. Se on Kelan maksama määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jonka aikana henkilö saa terveydenhoidollista kuntoutusta.
Ei näiden peruskäsitteiden opetteleminen nyt niin hirveän vaikeaa luulisi olevan. Minusta olisi mukavampi keskustella, jos edes puolet keskusteluun osallistujista olisivat selvillä keskustelun aiheesta.
Turha toivo tämä on. Luultavasti tänäänkin joudun sosiaalisessa mediassa keskusteluketjuun, jossa käsitteet ovat iloisesti sekaisin. Kirjoitin tämän jutun ihan sitä varten, että lykkään tämän ensimmäiseksi sellaiseen ketjuun. Suurin osa jättää sen silloinkin lukematta. On mukavampi melskata, kun faktat eivät häiritse.

http://sakutimonen.com/2014/12/tyottomyyden-kierratysta/

Saturday, December 27, 2014

The Church of Rome and Islam / THE INVENTION OF ISLAMThe Church of Rome and IslamThe Church of Rome and Islam

Unread postby dogman » Wed Oct 01, 2014 12:05 pm
"The Destruction of the Temple at Jerusalem" by Nicolas Poussin (1637)
http://www.redicecreations.com/specialr ... cislam.jpg

This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest after his conversion to Protestant Christianity. It is excerpted from "The Prophet," published by Chick Publications, PO Box 662, Chino CA 91708. Since its publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from food poisoning. His testimony should not be silenced. Dr. Rivera speaks to us still ...

"What I'm going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest, under oath and induction. A Jesuit cardinal named Augustine Bea showed us how desperately the Roman Catholics wanted Jerusalem at the end of the third century. Because of its religious history and its strategic location, the Holy City was considered a priceless treasure. A scheme had to be developed to make Jerusalem a Roman Catholic city.

"The great untapped source of manpower that could do this job was the children of Ishmael. The poor Arabs fell victim to one of the most clever plans ever devised by the powers of darkness. Early Christians went everywhere with the gospel setting up small churches, but they met heavy opposition. Both the Jews and the Roman government persecuted the believers in Christ to stop their spread. But the Jews rebelled against Rome, and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple which was the heart of Jewish worship...in fulfillment of Christ's prophecy in Matthew 24:2.

"On this holy placed today where the temple once stood, the Dome of the Rock Mosque stands as Islam's second most holy place. Sweeping changes were in the wind. Corruption, apathy, greed, cruelty, perversion and rebellion were eating at the Roman Empire, and it was ready to collapse. The persecution against Christians was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ.

"The only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit "Christian" religion to destroy the work of God. The solution was in Rome. Their religion had come from ancient Babylon and all it needed was a face-lift. This didn't happen overnight, but began in the writings of the 'early church fathers'.

"It was through their writings that a new religion would take shape. The statue of Jupiter in Rome was eventually called St. Peter, and the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called 'Vaticanus', the place of the diving serpent where the Satanic temple of Janus stood.

"The great counterfeit religion was Roman Catholicism, called 'Mystery, Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth'- Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars and make the nations drunk with the wine of her fornication as we will see.

"Three major religions have one thing in common - each has a holy place where they look for guidance. Roman Catholicism looks to the Vatican as the Holy City. The Jews look to the wailing wall in Jerusalem, and the Muslims look to Mecca as their Holy City. Each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place. In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the 'House of God', and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols and, not wanting to offend these people, their idols were placed inside the sanctuary. It is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols.

The Kaaba, Mecca. Image from: webislam.com http://www.redicecreations.com/specialr ... islam2.jpg

"In a tribal contention over a well (Zamzam) the treasure of the Kaaba and the offerings that pilgrims had given were dumped down the well and it was filled with sand - it disappeared. Many years later Adb Al-Muttalib was given visions telling him where to find the well and its treasure. He became the hero of Mecca, and he was destined to become the grandfather of Muhammad. Before this time, Augustine became the bishop of North Africa and was effective in winning Arabs to Roman Catholicism, including whole tribes. It was among these Arab converts to Catholicism that the concept of looking for an Arab prophet developed.

"Muhammad's father died from illness and sons born to great Arab families in places like Mecca were sent into the desert to be suckled and weaned and spend some of their childhood with Bedouin tribes for training and to avoid the plagues in the cities.

"After his mother and grandfather also died, Muhammad was with his uncle when a Roman Catholic monk learned of his identity and said, "Take your brother's son back to his country and guard him against the Jews, for by god, if they see him and know of him that which I know, they will construe evil against him. Great things are in store for this brother's son of yours."

"The Roman Catholic monk had fanned the flames for future Jewish persecutions at the hands of the followers of Muhammad. The Vatican desperately wanted Jerusalem because of its religious significance, but was blocked by the Jews.

"Another problem was the true Christians in North Africa who preached the gospel. Roman Catholicism was growing in power, but would not tolerate opposition. Somehow the Vatican had to create a weapon to eliminate both the Jews and the true Christian believers who refused to accept Roman Catholicism. Lookng to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work. Some Arabs had become Roman Catholic, and could be used in reporting information to leaders in Rome. Others were used in an underground spy network to carry out Rome's master plan to control the great multitudes of Arabs who rejected Catholicism. When 'St Augustine' appeared on the scene, he knew what was going on. His monasteries served as bases to seek out and destroy Bible manuscripts owned by the true Christians.

"The Vatican wanted to create a messiah for the Arabs, someone they could raise up as a great leader, a man with charisma whom they could train, and eventually unite all the non-Catholic Arabs behind him, creating a mighty army that would ultimately capture Jerusalem for the pope. In the Vatican briefing, Cardinal Bea told us this story:

'A wealthy Arabian lady who was a faithful follower of the pope played a tremendous part in this drama. She was a widow named Khadijah. She gave her wealth to the church and retired to a convent, but was given an assignment. She was to find a brilliant young man who could be used by the Vatican to create a new religion and become the messiah for the children of Ishmael. Khadijah had a cousin named Waraquah,, who was also a very faithful Roman Catholic and the Vatican placed him in a critical role as Muhammad's advisor. He had tremendous influence on Muhammad.

'Teachers were sent to young Muhammad and he had intensive training. Muhammad studied the works of St. Augustine which prepared him for his "great calling." The Vatican had Catholic Arabs across North Africa spread the story of a great one who was about to rise up among the people and be the chosen one of their God.

'While Muhammad was being prepared, he was told that his enemies were the Jews and that the only true Christians were Roman Catholic. He was taught that others calling themselves Christians were actually wicked impostors and should be destroyed. Many Muslims believe this.

'Muhammad began receiving "divine revelations" and his wife's Catholic cousin Waraquah helped interpret them. From this came the Koran. In the fifth year of Muhammad's mission, persecution came against his followers because they refused to worship the idols in the Kaaba.

'Muhammad instructed some of them to flee to Abysinnia where Negus, the Roman Catholic king accepted them because Muhammad's views on the virgin Mary were so close to Roman Catholic doctrine. These Muslims received protection from Catholic kings because of Muhammad's revelations.

'Muhammad later conquered Mecca and the Kaaba was cleared of idols. History proves that before Islam came into existence, the Sabeans in Arabia worshipped the moon-god who was married to the sun-god. They gave birth to three goddesses who were worshipped throughout the Arab world as "Daughters of Allah" An idol excavated at Hazor in Palestine in 1950's shows Allah sitting on a throne with the crescent moon on his chest.

'Muhammad claimed he had a vision from Allah and was told, "You are the messenger of Allah." This began his career as a prophet and he received many messages. By the time Muhammad died, the religion of Islam was exploding. The nomadic Arab tribes were joining forces in the name of Allah and his prophet, Muhammad.

'Some of Muhammad's writings were placed in the Koran, others were never published. They are now in the hands of high ranking holy men (Ayatollahs) in the Islamic faith.'

"When Cardinal Bea shared with us in the Vatican, he said, these writings are guarded because they contain information that links the Vatican to the creation of Islam. Both sides have so much information on each other, that if exposed, it could create such a scandal that it would be a disaster for both religions.

"In their "holy" book, the Koran, Christ is regarded as only a prophet. If the pope was His representative on earth, then he also must be a prophet of God. This caused the followers of Muhammad to fear and respect the pope as another "holy man."

"The pope moved quickly and issued bulls granting the Arab generals permission to invade and conquer the nations of North Africa. The Vatican helped to finance the building of these massive Islamic armies in exchange for three favors:

1. Eliminate the Jews and Christians (true believers, which they called infidels).

2. Protect the Augustinian Monks and Roman Catholics.

3. Conquer Jerusalem for "His Holiness" in the Vatican.

"As time went by, the power of Islam became tremendous - Jews and true Christians were slaughtered, and Jerusalem fell into their hands. Roman Catholics were never attacked, nor were their shrines, during this time. But when the pope asked for Jerusalem, he was surprised at their denial! The Arab generals had such military success that they could not be intimidated by the pope - nothing could stand in the way of their own plan.

"Under Waraquah's direction, Muhammad wrote that Abraham offered Ishmael as a sacrifice. The Bible says that Isaac was the sacrifice, but Muhammad removed Isaac's name and inserted Ishmael's name. As a result of this and Muhammad's vision, the faithful Muslims built a mosque, the Dome of the Rock, in Ishmael's honor on the site of the Jewish temple that was destroyed in 70 AD. This made Jerusalem the 2nd most holy place in the Islam faith. How could they give such a sacred shrine to the pope without causing a revolt?

http://www.redicecreations.com/specialr ... islam3.jpg

"The pope realized what they had created was out of control when he heard they were calling "His Holiness" an infidel. The Muslim generals were determined to conquer the world for Allah and now they turned toward Europe. Islamic ambassadors approached the pope and asked for papal bulls to give them permission to invade European countries.

"The Vatican was outraged; war was inevitable. Temporal power and control of the world was considered the basic right of the pope. He wouldn't think of sharing it with those whom he considered heathens.

"The pope raised up his armies and called them crusades to hold back the children of Ishmael from grabbing Catholic Europe. The crusades lasted centuries and Jerusalem slipped out of the pope's hands.

"Turkey fell and Spain and Portugal were invaded by Islamic forces. In Portugal, they called a mountain village "Fatima" in honor of Muhammad's daughter, never dreaming it would become world famous.

"Years later when the Muslim armies were poised on the islands of Sardinia and Corsica, to invade Italy, there was a serious problem. The Islamic generals realized they were too far extended. It was time for peace talks. One of the negotiators was Francis of Assisi.

"As a result, the Muslims were allowed to occupy Turkey in a "Christian" world, and the Catholics were allowed to occupy Lebanon in the Arab world. It was also agreed that the Muslims could build mosques in Catholic countries without interference as long as Roman Catholicism could flourish in Arab countries.

"Cardinal Bea told us in Vatican briefings that both the Muslims and Roman Catholics agreed to block and destroy the efforts of their common enemy, Bible-believing Christian missionaries. Through these concordats, Satan blocked the children of Ishmael from a knowledge of Scripture and the truth.

"A tight control was kept on Muslims from the Ayatollah down through the Islamic priests, nuns and monks. The Vatican also engineers a campaign of hatred between the Muslim Arabs and the Jews. Before this, they had co-existed peacefully.

"The Islamic community looks on the Bible-believing missionary as a devil who brings poison to the children of Allah. This explains years of ministry in those countries with little results.

"The next plan was to control Islam. In 1910, Portugal was going Socialistic. Red flags were appearing and the Catholic Church was facing a major problem. Increasing numbers were against the church.

"The Jesuits wanted Russia involved, and the location of this vision at Fatima could play a key part in pulling Islam to the Mother Church.

Lucia de Santos, Francisco Marco and Jacinta Maro in 1917. Image from: mystae.comhttp://www.redicecreations.com/specialr ... islam4.jpg
"In 1917, the Virgin appeared in Fatima. "The Mother of God" was a smashing success, playing to overflow crowds. As a result, the Socialists of Portugal suffered a major defeat.

"Roman Catholics world-wide began praying for the conversion of Russia and the Jesuits invented the Novenas to Fatima which they could perform throughout North Africa, spreading good public relations to the Muslim world. The Arabs thought they were honoring the daughter of Muhammad, which is what the Jesuits wanted them to believe.

"As a result of the vision of Fatima, Pope Pius XII ordered his Nazi army to crush Russia and the Orthodox religion and make Russia Roman Catholic." A few years after he lost World war II, Pope Pius XII startled the world with his phoney dancing sun vision to keep Fatima in the news. It was great religious show biz and the world swallowed it.

"Not surprisingly, Pope Pius was the only one to see this vision. As a result, a group of followers has grown into a Blue Army world-wide, totaling millions of faithful Roman Catholics ready to die for the blessed virgin.

"But we haven't seen anything yet. The Jesuits have their Virgin Mary scheduled to appear four or five times in China, Russia, and major appearance in the U.S.

"What has this got to do with Islam? Note Bishop Sheen's statement: "Our Lady's appearances at Fatima marked the turning point in the history of the world's 350 million Muslims. After the death of his daughter, Muhammad wrote that she "is the most holy of all women in Paradise, next to Mary."

"He believed that the Virgin Mary chose to be known as Our Lady of Fatima as a sign and a pledge that the Muslims who believe in Christ's virgin birth, will come to believe in His divinity.

"Bishop Sheen pointed out that the pilgrim virgin statues of Our Lady of Fatima were enthusiastically received by Muslims in Africa, India, and elsewhere, and that many Muslims are now coming into the Roman Catholic Church."

Article from: http://www.cloakanddagger.de/lenny/alberto_rivera.htm
Source is redicecreations.com
User avatar
dogman
Posts: 5070
Joined: Mon Nov 11, 2013 8:22 am