Saturday, January 3, 2015

Ikuisessa karenssissa

http://sakutimonen.com/2015/01/ikuisessa-karenssissa/


- Mutta sehän on menneen talven lumia, laki muuttui jo vuonna 2012.
Näin oli työvoimavirkailija vastannut eräälle Fb-kaverilleni tämän tiedusteltua miksi hänelle työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia määrätty karenssi päättyy vasta 1.1.2017 eikä 90 päivän kuluttua, kuten laki määrää.
Tämä työvoimavirkailija ei siis tiennyt ikuisesta karenssista mitään, vaan luuli sen kadonneen 1.7.1012 voimaan tulleen lakimuutoksen mukana. Ei se mihinkään ole kadonnut.
Työttömyysturvalaki määräsi ennen 1.7.2012 mistä tahansa työvoimapoliittisesti moitittavaksi katsottavasta menettelystä työttömyysetuuden menettämisen. Etuuden sai takaisin vasta viiden kuukauden työssäolovelvoitteen täytyttyä. Yksi ainoa virhe riitti käytännössä ikuiseen karenssiin, koska samalla työnhakija luokiteltiin joukkoon ei toimenpiteitä.
Tähän joukkoon pudotetun piti olla viisi kuukautta töissä päästäkseen takaisin työmarkkinatuelle. Käytännössä työhön pääseminen tehtiin mahdottomaksi jättämällä tuelta pudotettu myös kaikkien työvoimapoliittisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Hänelle ei tarjottu enää mitään palveluja.
Laki muuttui 1.7.2012. Työttömyysturvalain 2a luvussa on nykyisin lueteltu erilaisia työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ja niistä seuraavia karensseja. Työstä eroamisesta seuraa 90 päivän ja työstä kieltäytymisestä 60 päivän työttömyysetuuden menettäminen.  Työllistymistä edistävästä palvelusta eli vaikkapa työkokeilusta tai kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisestä menettää työttömyysetuuden 60 päiväksi.  Työllistymissuunnitelmasta kieltäytyminen johtaa 30 päivän ja suunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättäminen 15 päivän karenssiin.
Työssäolovelvoite määrätään vasta toistuvasta kieltäytymisestä. Jos työnhakija syyllistyy kuuden kuukauden sisällä toisen kerran työvoimapoliittisesti moitittavaan menettelyyn, niin hän pääsee takaisin työmarkkinatuelle oltuaan 12 viikkoa töissä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä.
Laki siis muuttui huomattavasti lievemmäksi 1.7.2012. Suomen rikosoikeudessa on käytössä lievemmän lain periaate. Jos laki teon ja tuomion välillä on muuttunut, niin silloin sovelletaan sen ajankohdan lakia, jonka seuraamus on tekijälle lievempi.
Näin rikosoikeudessa, mutta työttömille on ihan oma lainsäädäntönsä. Heihin sovelletaan ankaramman lain periaatetta. Lakimuutoksen hyväksyessään eduskunta päätti lain siirtymäsäännöksissä pysyttää kaikki ennen 1.7.2012 annetut karenssit entisellään. 30.6. 2012 tapahtunut moitittava menettely johti ikuiseen karenssiin, mutta seuraavana päivänä vain määräaikaiseen.
Minä en tiedä kuinka monta tällaista ikuiseen karenssiin tuomittua on, mutta työvoimahallinto saattaisi tietää. Heitä on kuitenkin pakko olla useita tuhansia. Takavuosina näitä karensseja suorastaan tehtailtiin pienimmänkin tekosyyn varjolla. Se oli sitä aikaa, jolloin silloinen valtiovarainministeri Katainen julisti eduskunnassa, että jokaiselle suomalaiselle on olemassa työpaikka ja jos joku ei sitä huoli, niin kärsiköön seuraukset.
Ei niitä töitä silloinkaan ollut, mutta seurauksien kärsijöitä saatiin runsaasti. Näille suurrikollisille on odotettavsissa armahdus 1.1.2017, jolloin he pääsevät takaisin työmarkkinatuelle.
Kysykääpä muuten piruuttanne kansanedustajaehdokkailta heidän mielipidettään tällaiseen eriarvoisuuteen. Jatkokaudelle pyrkiviltä voitte kysyä myös mitä he ajattelivat hyväksyessään keväällä 2012 lain siirtymäsäännöksen – vai ajattelivatko mitään.

No comments:

Post a Comment