Monday, June 22, 2015

Ilmastonmuutos

http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2009/07/ilmastonmuutos.html


sunnuntaina, heinäkuuta 05, 2009


Ilmastonmuutos

Maapallon ilmaston tila on vaihdellut koko maailman historian ajan. Ilmastomme on ollut ja tulee aina olemaan alituisessa muutostilassa. Pitkälle aikavälille ajoittuu niin ilmaston kylmenemisiä kuin lämpenemisiäkin. Maapallon keskilämpötila on vaihdellut ajanlaskun alusta saakka hyvinkin voimakkaasti laidasta laitaan. Historian aikana on osoitettavissa useita voimakkaita kylmenemisen ja lämpenemisen ajanjaksoja. Ilmastonmuutos on itseasiassa väärä termi. Pitäisi puhua ilmastonvaihtelusta. Edellisen jääkauden päättymisen jälkeen maailman historiaan osuu useita huomattavasti nykyistä hetkeä lämpimämpiä kausia jotka ovat kestäneet kymmeniä jopa satoja vuosia ja jonka jälkeen ilmasto on jälleen jäähtynyt ja palannut normaaliin vaihteluväliin. Maapallon ilmasto on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus joka itsessään sisältää toiminnallisuudet ilmaston lämpötilan vaihteluille.

Ilmaston keskimääräisen lämpötilan nousemisessa on kysymys ennenkaikkea seurauksista joiden mahdollisia syitä ei edes tiedetä. Yleisen totuuden ja helpoimman selityksen nimissä oletetaan että ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Todellisuudessa tiedemiehillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä kuinka maapallon ilmasto kokonaisuudessaan toimii jotta väite voitaisiin esittää faktana. Voidaan siis hyvin väittää että ilmaston tämän hetkinen lämpeneminen ei ole seurausta ihmisen toiminnasta. Ihmiskunta ei pysty CO2 päästöillään vaikuttamaan ilmaston muuttumiseen siten kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Kasvihuoneilmiö - CO2 päästöt - ilmaston lämpeneminen

Kasvihuoneilmiön pohjimmaisena teorina on ajatus siitä, että maapallon saaman auringonsäteilyn määrä tulee olla yhtäsuuri kuin maapallolta infapunasäteilynä avaruuten poistuvan energian määrä. Infrapunasäteilyn määrän vapatumista avaruuteen säätelee vesihöyryn, pilvien, hiilidioksidin (CO2) ja muiden kaasujen määrä ilmakehässä. Ilmakehässä olevan CO2 kaasun lisääntyminen estää infrapunasäteilyn vapautumista avaruuteen ja siten aiheuttaa lämpöenergian määrän kasvamisen maapallolla. Maapallon ilmasto reagoi tähän ilmakehän lämpötilan nousemisella, mikä puolestaan lisää infrapunasäteilyn määrää tarkoituksena tasapainoittaa auringosta saadun energian ja maapallolta infrapunasäteilynä poistuvan energian määrä kunnes ilmasto on jälleen tasapainossa.

CO2 kaasun vaikutus prosessissa on hyvin pieni. Tiedemiehet ovat osoittaneet laskelmissaan että jos mitään muita muutoksia ilmakehässä ei tapahdu kuin CO2 kaasumäärän tuplaantuminen, ilmakehän lämpötila nousee tämän seurauksena alle yhden asteen. CO2 kaasun määrä ilmakehässä on kasvanut 1800-luvun esiteollisuusaikojen jälkeen yli sadassa vuodessa vuoteen 2008 mennessä ainoastaan 40%. Olemme kaukana CO2 määrän tuplaantumisesta. Keskilämpötilan nousulla on kuitenkin aina vaikutusta myös ilmakehän lämpötilaa sääteleviin muihin komponentteihin. Moni muukin asia muuttuisi lämpötilan noustessa. Kaikkien ilmakehän lämpötilaan vaikuttavien komponenttien muutosten yhteisvaikutus kertoo kuinka herkästi ilmasto todellisuudessa reagoi. Ilmaston todellinen reagointi CO2 kaasujen määrään on hyvin minimaalista. Maapallon ilmasto itsessään sisältää toiminnallisuudet lämpötilan vaihteluiden hallintaan. Eräänlaisen ilmastointijärjestelmän. Järjestelmän toiminta näkyy ilmastonvaihteluna. Lämpiminä ja viileinä ajanjaksoina.

Mikä on sitten hiilidioksidin (CO2) pitoisuuden vaikutus ilmakehän lämpötilan vaihteluun? Väitetään, että mitä enemmän ilmakehässä on hiilidioksidia, sitä korkeampi on keskilämpötila. Tämä edellyttäisi ilmakehän alimman kerroksen, troposfäärin lämpötilan nousemista. Todellisuudessa voidaan osoittaa että hiilidioksidin määrä seuraa lämpötilan kehittymistä mutta vasta useiden satojen vuosien viiveellä. Lisäksi sateliittimittaukset eivät ole osoittaneet merkkejä troposfäärin lämpenemisestä. 

IPCC:n propaganda

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on aloittanut ennennäkemättömän pelottelu ja propaganda kampanjan kuvitellun ilmastomuutoksen vaaroista. Muutoksen joita ei luotettavasti ole pystytty osoittamaan. Tämä propaganda näyttää yhä enenevissä määrin uppoavan niin tavallisiin kansalaisiin kuin poliitikkoihinkin. Media uutisoi jatkuvasti ja näyttävästi ilmastonmuutoksesta, mutta samalla jättää kuulematta kriittiset äänet ja päinvastaiset todisteet. Media uskoo yhtä ja ainoaa totuutta. Ei siis ihme että vain harva uskaltaa olla erimieltä. Pitäisikin oikeasti miettiä kenen intresseissä on ajaa ilmastonmuutos propagandaa ja syyllistää ihmisiä siitä elämisen tasosta jonka kehittynyt yhteiskunta on mahdollistanut.

Ilmastonmuutoksesta puhuminen perustuu väitteisiin joiden mukaan ilmaston muutoksen tutkimiseen ja todentamiseen liittyvä tiede ja problematiikka olisi täysin selvitetty ja perustuisi faktoihin tai että ilmastonmuutoksen kehittymisestä kertovat mallit olisivat täysin toimivia. Todellisuudessa ilmastonvaihteluun liittyvät osatekijät eivät ole kenenkään tiedossa. Lähihistorian aikana on kehittynyt paljon tutkimusaineistoa ilmastoon ja keskilämpötilaan liittyvissä asioissa. Monesti sekä kannattajien että vastustajien puolella vedotaan samaan aineistoon. Aineistoon jota jokainen voi tulkita samoilla malleilla omien tarkoitusperien ja mielipiteidensä mukaisesti saaden juuri sellaiset tulokset jotka itseään mielyttävät.

IPCC:n tutkijat ovat luoneet useita erilaisia hyvin monimutkaisia malleja ilmaston toiminnan periaatteista. Malleissa on puutteellisesta tietämyksestä johtuen valtavia aukkoja joita pyritään korjaamaan vakio arvoilla tai olettamilla. IPCC omassa progandassaan tulkitsee eri mallien antamia tuloksia omien keskiarvojensa pohjalta tarkoituksena saada tulokset näyttämään todellisilta ja faktoilta. Vakavinta tilanteessa on se, että eri valtioiden hallitukset ja poliittiset päättäjät tekevät kalliita ja yhteiskunnan resursseja täysin turhaan kuluttavia ja ennen kaikkea tarpeettomia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi mallien avulla, joiden tulokset eivät vastaa todellisuutta tai faktoja. Ihmiskunnalla ei yksinkertaisesti ole tiedossa niitä muuttujia jotka vaikuttavat ilmaston kehittymiseen varsinkaan pitkällä tähtäimellä.

Tällä hetkellä yhä kasvava joukko tutkijoita on sanoutunut irti IPCC:n ja hallitusten ilmastopelottelusta. On oikeastaan hyvin surullista ja kauhistuttavaa miten uskomukseen perustuva näkemys voidaan johtaa täysin tieteelliseksi faktaksi. Nykyaikainen ja järkevä ihminen ei usko yhtä yleistä totuutta ainoana mahdollisena selityksenä. Väitteisiin on pystyttävä suhtautumaan kriittisesti ja miettimään perimmäistä kysymystä siitä mikä muu ilmaston lämpötilan vaihteluun vaikuttaa. Se että ilmastonmuutoksesta on noussut maailmanlaajuinen propaganda-aalto tai hype, ei tarkoita sitä että väite ilmastonmuutoksesta olisi totta.

Ympäristönsuojelu ja syyllistäminen

Ilmastonsuojelu on varmasti tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on ympäristönsuojelu ja saastumisen ehkäisy. CO2 kaasujen määrän vähentäminen ei myöskään ole huono vaihtoehto. Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ilmastonmuutokseen liittyvän propaganda-aatteen kanssa. Välillä tuntuu siltä että ilmastonmuutoksen ja CO2 kaasujen vähentämistarpeen varjolla unohdetaan muut saasteet ja ympäristön kunnosta huolehtiminen. Uusien ja vähemmän saastuttavien energiamuotojen kehittäminen ei ole riippuvaista teorioista. Se on hyväksi kaikille. Ihmisten pitäisi keskittyä oman ympäristönsä suojeluun.

Ihmisten syyllistäminen ilmastonmuutoksen nimissä isosta sähkönkulutuksesta, paljon polttoainetta vievistä autoista ja yleensä nautintoon ja mukavuuteen pyrkivästä elintasosta on törkeää ja ennen kaikkea moraalisesti väärin. Propagandan tuotteena on luotu yleinen mittarihiilijalanjälki, joka toimii ilmastonmuutospelottelun mittarina ja edesauttaa syyllistämään ihmisiä asioista jolla ei ole merkitystä ilmastonmuutoksen kehittymisessä. Monissa yrityksissä, erityisesti energiayhtiöissä ilmastonmuutoksen aiheuttamat toimenpiteet ovat paisuneet naurettavuuksiin asti. Samalla kun on sahattu omaan jalkaan kestävän kehityksen nimissä on luotu rakenteita jotka nostavat palveluiden hintoja, laskevat kysyntää ja aiheuttavat ihmisissä entisestään pelkoa, häpeää ja huonoa omaatuntoa. Aivan turhaan.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ihmiskuntaa kohdanneista huijauksista. Jokainen voi miettiä kenen etu ilmastonmuutosproganda on ilmastonmuutokseen liittyvine päästökauppoineen, hiilijalanjälkineen ja taloudellisine lisukkeineen? Onko järkeä uskomusten valossa ajaa maailmantaloutta yhä suurempaan kaaokseen vaikuttamalla valheellisesti ihmisten halukkuuteen paranta omaa elintasoaan, lisäämään kulutusta ja tavaroiden kysyntää. Kuka ilmastonmuutospropagandasta eniten hyötyy?

Mitä luulette, oliko Helsingissä 2006-2007 ennätyksellisen leuto talvi sitten jotain poikkeuksellista vai peräti seurausta kuvitellusta ilmastonmuutoksesta? Ainakin ilmastonmuutoksen puolestapuhujat käyttivät tilannetta hyväkseen ja päivittelivät ilmastonmuutoksen voimakasta vaikutusta Etelä-Suomen säätilaan. Todellisuudessa jälleen kerran kyse oli normaalista pitkän aikavälin vaihtelusta säätilassa. Historian kirjojen mukaan täysin vastaavanlainen talvi oli esimerkiksi vuosina 1924-1925 ja 1929-1930.

Lue myös:
Roy Spencer. Ph. D
Ilmastonmuutos Foorumi
Toukokuussa 2009 Helsingissä pidetyn ilmastoseminaari materiaaliArtikkelin kuvien lähteet: http://www.drroyspencer.com/ ja Roy Spencerin Ilmastonmuutosseminaarin aineisto

No comments:

Post a Comment